Виж филм 1
Виж филм 2
Виж филм 3
Следва продължение

123
Частна гимназия Благоевград
Частна професионална гимназия Полет
Министерство на образованието и науката Лиценз със Заповед № РД 14 - 77 / 31.05.2006 г.