СПЕЦИАЛНОСТИ


Туристическа анимация

Специалността Туристическа анимация формира специалисти в областта на
туризма - маркетинг, мениджмънт,
счетоводство, екология, етнография
и охрана.
Учениците получават задълбочена чуждоезикова,компютърна подготовка,
умения за работа като екскурзоводи, туроператори, охранители, организатори
на спортно - развлекателни дейности,
еколози.
Завършилите ученици могат да развиват собствен бизнес, да работят във фирми
от сферата на туризма или организации
в областта на екологията и спорта.