СПЕЦИАЛНОСТИ


Бизнес - администрация

Специалността Бизнес - администрация формира специалисти офис - мениджъри
в областта на икономиката, мениджмънта
и маркетинга. Учениците получават
задълбочена чуждоезикова и компютърна подготовка, умения за работа като предприемачи, финансови експерти
и специалисти по управление на
човешки ресурси.
Завършилите ученици могат да развиват собствен бизнес, да работят във фирми
от всички сфери на икономиката или държавната администрация.